BÖRJA FOKUSERA PÅ ATT ÖKA NETTOINTÄKTEN!

Kolla på videon!

Hotel Market Seminars med omkring 300 deltagare från besöksnäringen

På Hotel Market Seminars onsdag den 11 januari 2017 får du lyssna på inspirerande föreläsare, delta i ”master classes”, ”crash courses” och workshops samt lyssna på expertpaneler. Du får lära dig mer om hur du får mer pengar över efter kostnaderna för att få bokningen. Du får också träffa många av de leverantörer som just nu har de mest intressanta lösningarna för att ge rätt underlag och stöd till dina beslut.

Hotel Market Seminars vänder sig till ledande befattningshavare inom hotell och besöksnäring, t.ex. ägare, hotelldirektörer, hotellchefer, marknads- och försäljningschefer, revenue managers, bokningschefer samt webbansvariga.

Nytt för i år är att Hotel Market Seminars organiseras i samband med LOUNGE event som kommer att ha sin premiär 11 och 12 januari 2017 på Stockholm Waterfront Congress Centre där även Hotel Market Seminars äger rum.